ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา TSIC-NPU

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *