แนะแนวฯ@โรบินสัน สกลนคร

วันที่23-24ก.ค.2559. ทีมงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการม.นครพนม จัดงานแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *