ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากประเทศเวียดนาม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม Cr:มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *