เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์

เมื่อที่ 30 สิงหาคม 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ ด้านการเพิ่มมูลค่าของอาหารไทยและตะวันตกสำหรับผู้ประกอบการอาหาร” โดยวิทยา เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ “พ่อครัวร้อยล้าน” อบรมในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร และจุดสุดยอดอยู่ที่ไหน:การทำธุรกิจอาหาร และสาธิตการทำอาหารยำไข่ฟูปูทาระบะ และสปาเกตตี้คาโบนาล่ากุ้ง ณ อาคาร 7 ห้อง 711 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *