ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธี ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น1 อาคารศรีโคตรบูรณ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *