พิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพร ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *