ครบรอบวันสถาปนา 12 ปี ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 วิทยาลัยนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสถาปนาครบรอบ 12 ปี ม.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไป…มหาวิทยาลัยนครพนม” ในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *