คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบทบาทสมมุติการเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันบทบาทสมมุติการเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด”ท่องเที่ยวชุมชน…เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ” เนื่องในกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำทีมโดยอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นางสาวพรหมภัสสร ชุนหบุญญทิพย์ และ นายปิยะพงษ์ นาไชย
สรุปรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” นายกิตติรัช นวลงาม ชั้นปีที่3
“และรางวัลชมเชย” นายไกรราช ผิวทอง ชั้นปีที่3
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นมัคคุเทศก์ เป็นเวทีในการสร้างประสบการณ์และแสดงความสามารถให้กับนักศึกษา.
ภาพ : ปิยะพงษ์ นาไชย
ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *