ว.การท่องเที่ยวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงสวยงาม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงสวยงาม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ บริเวณสระน้ำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมและภายในงานยังมีกิจ การประกวดนางนพมาศและการจัดซุ้มลอยกระทงของแต่ละคณะวิทยาลัยอีกด้วย ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *