ว.ท่องเที่ยวฯ ออกค่ายอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โครงการนี้ร่วมได้ร่วมบริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และนักศึกษาได้ตกแต่งทาสีน้ำอาคารภายในและภายนอก บริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียน สมทบค่าอาหารกลางวันให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *