กิจกรรมTSIC HAPPY DAY

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน TSIC HAPPY DAY กิจกรรมสรุปโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก3อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าอุเทน อ.นาหว้า อ.เรณูนคร สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ง3อำเภอได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และความสามัคคีในกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงในหลายๆด้าน มาบรรเลงดนตรีพร้อมแสดงศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นอันงดงาม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *