นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2561

เมื่อวันที่ 7พ.ค. 61) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม จำนวน 39 คน ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2561

ภาพ/ข่าว : มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *