ประเมินคุณภาพภายใน(ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดและต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมนาคินทร์ ชั้น 4 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว PR TSIC

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *