ร่วมจัดนิทรรศการ Open House โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 งานแนะแนวการศึกษา นำโดย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฯ พร้อมด้วยนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้าน Open House โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบแนวทางการรับนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิชาการ ผลงานนักเรียนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *