กิจกรรมพัฒนาทักษะฯ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา นำโดย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถสู่เส้นทางอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักเรียน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ด้านทักษะการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *