สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีกินข้าวปุ้น เอาบุญพระเวส ฟังเทศน์ใบลาน ตรุษสงกรานต์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี2562”ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *