สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

วันที่ 18 เมษายน 2562 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (TCAS2)

ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *