ทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี ว.การท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม มอบหมายอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *