มนพ.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (5 มิถุนายน 25662) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และมีนางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของนักศึกษา ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามนักศึกษา นอกจานี้ยังมีกิจกรรม “NPU TALK” หัวข้อ”การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนม” โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงการแนะนำชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในแก่นักศึกษาใหม่ตัดสินใจเข้าเลือกชมรมในกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,500 คน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *