ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ว.การท่องเที่ยวฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อประชุมวางแผน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *