กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ GMS

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อเชื่อมโยงในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มประเทศ GMS และจังหวัดในเส้นทาง EWEC “กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ GMS และจังหวัดในเส้นทาง EWEC” ณ โรงแรม U Home Hotel อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ในงานมีบูธบริษัทท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ลาว-เวียดนาม)และมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมจัดนิทรรศการแนะนำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวทีเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS แนละ จังหวัดในเส้นทาง EWEC และการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว Table top sale เพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทีจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกัน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *