การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ว.การท่องเที่ยวฯ

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีผู้สมัครคือ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *