พิธีฝึกซ้อมใหญ่พร้อมกับถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.พิธีฝึกซ้อมใหญ่พร้อมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ขาว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *