กีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่พนมบุรินทร์ (ภูกระแต) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร จัดขึ้นเพื่อใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในองค์กร และทำให้บุคลากรจากต่างคณะ/วิทยาลัย ได้พบปะกัน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป โดยในปีนี้แบ่งออกเป็นกีฬาสีดังต่อไปนี้ คือ ฟุตบอล 9 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ กอล์ฟ และกีฬาฮาเฮ บรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่น สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพและความสามัคคีแก่บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการแบ่งสี เป็น 4 สี คือ 1.สีเขียว ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 2.สีเหลือง ได้แก่ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 3.สีฟ้า ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 4.สีแดง ได้แก่ สถาบันภาษา วิทยาลัยนาหว้า คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและบัญชี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่แวลา 08.00 น. โดยมีสีสันความสนุกส่งท้ายปีด้วยขบวนพาเหรด จากทีมนักกีฬาทั้ง 4 สี ที่ขนทัพดรัมเมเยอร์ กองเชียร์ และนักกีฬาที่แต่ละคนจัดเต็มมาด้วยความรักความสามัคคีของแต่ละสี พร้อมประชันการแข่งขันความสนุกส่งท้ายปี 2019 และยิ้มรับปี 2020 ต่อจากนั้น หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกีฬา ในช่วงเวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมสานสัมสัมพันธ์ NPU Family Happy New Year 2020 ณ ลานหน้าบ้านพักรับรองอธิการบดี (ภูกระแต) ซึ่งมีการออกร้านจากซุ้มอาหารรสเลิศ จากคณะ/วิทยาลัย และการแสดงจากทีมคณะผ้บริหาร ที่จัดมาเซอร์ไพร์ สร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากร และการการแสดงจากคณะสีทั้ง 4 สี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสนุกสนาน และยังมีการจับของรางวัลปีใหม่แก่บุคลากรอีกด้วย

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *