ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพทุกระดับของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วม

ภาพ : นายณัฐพงศ์ จันทร
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *