ร่วมพิธีเปิด กีฬานครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา “มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม โดย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์และบุคลากรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยผลการประกวดรางวัลต่างๆมีดังนี้ ขบวนพาเหรด -รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ขบวนพาเหรด ได้แก่ ว.การท่องเที่ยวฯ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สแตนเชียร์ -รางวัลชนะเลิศสแตนเชียร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 สแตนเชียร์ ได้แก่ ว.พยาบาลฯ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สแตนเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีฯ เชียร์หลีดเดอร์ -รางวัลชนะเลิศเชียร์หลีดเดอร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เชียร์หลีดเดอร์. ได้แก่ คณะครุศาสตร์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เชียร์หลีดเดอร์ ได้แก่ ว.พยาบาลฯ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *