รายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS’63 รอบที่ 1

วันที่ 9 ก.พ. 63 งานรับเข้านักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ร่วมเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (สถาบันภาษา) มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 303 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *