จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day2)

วันที่ 12 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดอบรม Online “หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้ หัวข้ออบรม Online บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานงานแม่บ้าน และวิธีฝึกปฏิบัติงาน ทักษะการปูเตียง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อาทิตยาพร ประสานพานิช หัวหน้าวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร และอาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี งานวิจัยและการเสนอผลงานวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร หากท่านใดมีความสนใจ สามารถรับชมการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง และติดตามข้อมูลการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เพจ อบรมงานบริการออนไลน์ นครพนม

ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/อบรมงานบริการออนไลน์-นครพนม-110386613977186/

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *