วทท.มนพ. ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2/2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม “งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562” เพื่อวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมข้อมูล ณ ห้องประชุมเพลินพนม ชั้น1 อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *