คณบดี ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *