ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ รวมถึงอาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ รวมถึงการจัดการด้านโภชนาการที่มีความเหมาะสมต่อผู้บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร และผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติการครัวนานาชาติ ได้ทำการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในช่วงเช้า

และในส่วนของภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการครัวนานาชาติร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกการทำสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า และลาซานญ่าหมู ด้วยตัวเอง ทำให้นักศึกษาเกิดความประทับใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี เป็นเชฟผู้ทำการสอนและให้ข้อมูลพร้อมเผยเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร ในแบบฉบับ TSIC-NPU

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *