ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หอการค้าจังหวัดนครพนม

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หอการค้าจังหวัดนครพนม เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีบริหาร 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *