แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *