ร่วมประชุมนำเสนอหลักสูตรอบรมวิชาชีพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายอาจารย์ ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะวิชาชีพแบบมีรายได้ร่วมกับ นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว เข้าร่วมประชุมกับท่าน เฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเสนอหลักสูตรอบรมวิชาชีพ
1.อาชีพนักการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดสมดุลชีวิตฐานใจกลาย เพื่อการท่องเที่ยว
2. อาชีพวิทยากรเพื่อการท่องเที่ยว( ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว)
3. Salon management เพื่อ การมาตรฐานอาชีพ
4. อาชีพนักพัฒนาสุขภาพความงาม ยกกระชับปรับโครงสร้างหน้า

ภาพ : ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร
ข่าว : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *