พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาและไวยาวัจกรวัด เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
ข่าว : ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *