แนะแนวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

#เรียนต่อมนพ#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64

ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *