จัดตกแต่งสถานที่งานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ภายใน
งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ใต้ฐานองค์พระประธาน ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *