ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
(PDF)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณนววรรณ ชูประยูร
โทร. 085-4554766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *