รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง : “รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม PDF

รายงานตัว : วันพุธที่  18  มกราคม 2566
เวลา :  08.30 น.-16.30 น.
ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *