โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร กล่าวเปิด “โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ ภาคเช้า -รับฟังการบรรยาย เรื่องการใช้ห้องประชุม แบบ Social Distancing แบบ New Normal โดย นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ -เสวนาเรื่อง เล่าสู่กันฟัง เบื้องหลังความสำเร็จจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยนางสาวธิดารัตน์ บุตรเพ็ง ตำแหน่ง Airport Representative บริษัท Thai Oriental Holiday จำกัด และ นายกิตติรัช นวลงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานวัดผลและประเมินผล) ศิษย์เก่าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม -บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในชีวิตประจำวัน โดย อ.ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ […]

สอบสัมภาษณ์ฯก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ฯก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน TS201 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับนักงานคณบดี

ว.การท่องเที่ยวฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับนักงานคณบดี

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ อาจารย์พูลทรัพย์ ศิริสานต์ ประธานกรรมการ นางสภาพร คงเกษม กรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมประเมินระดับสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องเพลินพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด