ร่วมประชุมพนักงานโครงการว่างงานฯ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ร่วมประชุมพนักงานโครงการว่างงานฯ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมพนักงานโครงการว่างงาน (อว.) โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ 7 ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมพนมนาคา อาคารศรีโคตรบูรณ์ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

สัมภาษณ์บุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ.

สัมภาษณ์บุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองคณบดี และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กลุ่มที่ 7 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ ประชุมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ว.การท่องเที่ยวฯ ประชุมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 พ.ค.2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาร่วมประชุม เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพนมนาคา ชั้น4 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด