โครงการ 5 ส. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

โครงการ 5 ส. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ 5 ส. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ และอาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัย สถานที่ทํางานให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ ว.อาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย

ว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ ว.อาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย

วันที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีและ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

วันที่ 22 ก.พ. 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาเทศกาลการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ งานเทศกาลลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงและประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ การแข่งขันการประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศพร อุปนิ ศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้าน(แคน) ระดับนานาชาติ อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์วรศักดิ์ วรยศ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านและการออกแบบการแสดงพื้นบ้าน สังกัด […]