ที่อยู่

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารศรีโคตรบูรณ์ 103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Tel. 042 532 468
Fax.042 532 469 
E-MAIL: tsicnpu@gmail.com

Location

TOURISM AND SERVICE INDUSTRY COLLEGE, NAKHON PHANOM UNIVERSITY
103 M.3 Chayanggoon Road, Tumbon Khamtao, Muang Distric, NaKhon Phanom 48000 Thailand
Tel. +66 (0) 42532468  
Fax. +66 (0) 42532469
E-MAIL: tsicnpu@gmail.com

MAP

map Tsic NPU NEW2

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message