สอบสัมภาษณ์ฯรับตรงรอบ3/2561

สอบสัมภาษณ์ฯรับตรงรอบ3/2561

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2561 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภท รับตรง รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ภาพ/ข่าว : PR-TSIC ชมภาพทั้งหมด

สรุปโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ 2018

สรุปโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ 2018

เมื่อวันที่ 24พ.ค. 61 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และรับฟังการนำเสนอสรุปบทเรียนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และรับชมการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงการปฏิบัติการเครื่องดื่ม จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ชมวีดีโอประมวลภาพกิจกรรม 7-24 พ.ค. 2561 ภาพ/ข่าว PR-TSIC ชมVDO สรุป ชมภาพทั้งหมด

นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2561

นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2561

เมื่อวันที่ 7พ.ค. 61) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม จำนวน 39 คน ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2561 ภาพ/ข่าว : มหาวิทยาลัยนครพนม ชมภาพทั้งหมด