ทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี ว.การท่องเที่ยวฯ

ทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี ว.การท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม มอบหมายอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่)

ว.การท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฯ และนายกฤษฎากร อุสาพรหม รก.หน.สนง. คณบดี นำอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมปฏิบัติงานนอกสถานที่ในงานพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่) ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน โดยมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อไป ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมาย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม สาขาการนำเสนอและการจัดประชุม สปป.ลาว โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนำผู้เข้าอบรมจากประเทศสปป.ลาว เข้าชมพื้นที่อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 45 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอและการจัดประชุมในสถานที่จริง ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด