ว.การท่องเที่ยวฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับนักงานคณบดี

ว.การท่องเที่ยวฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับนักงานคณบดี

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ อาจารย์พูลทรัพย์ ศิริสานต์ ประธานกรรมการ นางสภาพร คงเกษม กรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมประเมินระดับสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องเพลินพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด