มอบกระเช้าของขวัญแก่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

มอบกระเช้าของขวัญแก่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 22 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้ามอบกระเช้าของขวัญแก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น2 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS63 รอบที่1 (Portfolio)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS63 รอบที่1 (Portfolio)

วันที่ 18 ม.ค. 2563 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดี และ ดร.กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ร่วมสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม TCAS 63 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพทุกระดับของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วม ภาพ : นายณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด