ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดแนบ –Download ใบสมัครกรรมการสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566 -Download ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566 -Download ประกาศ-รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-และสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก – ปริญญาโท

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก – ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก – ปริญญาโท (เงินงบประมาณแผ่นดิน) -สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ -สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2565 – 15 ส.ค. 2565 สมัครออนไลน์ที่: http://job.npu.ac.th

Exit-Exam  การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

Exit-Exam การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

Exit-Exam การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม ตรวจสอบรายชื่อ