วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

วันที่ 13 มกราคม 2567 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์อภิไทย แก้วจรัส สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสโมสรนักศึกษา ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 โดยมีนายวีรเดช ชามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม คำขวัญวันเด็ก ” มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด

ศึกษาดูงานผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

ศึกษาดูงานผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ดร. ณัฐพล วรรณศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเรียนการสอน ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการออกแบบหลักสูตรทั้งวิชาการ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังเป็นการช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ภาพ : อาจารย์สุริยันต์ สุรเกรียงไกร อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด

สวัสดีปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สวัสดีปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และเนื่องในโอกาสขอขอบคุณในการเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก(Dining Etiquette) และการจับคู่ไวน์กับอาหารแต่ละประเภท(Wine Pairing) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด