เลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม
วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30น. บุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยเลือกตั้งที่12 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *