NPU Road Show 2021 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

NPU Road Show 2021 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 NPU Road show 2021 อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการพร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม NPU ROAD SHOW 2021

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม NPU ROAD SHOW 2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม อำเภนาทม จังหวัดนครพนม #เรียนต่อมนพ. #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64 ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล NPU ROAD SHOW 2021

โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล NPU ROAD SHOW 2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #เรียนต่อมนพ. #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64 ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด