รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก(สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก(สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก (สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์) 12 ก.ค.2564) (สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 – 8 ส.ค. 2564 สมัครออนไลน์ที่: http://job.npu.ac.th เอกสารแนบ: (PDF) สอบถามเพิ่มเติม คุณนววรรณ ชูประยูร โทร. 085-4554766

ประกาศชื่อผู้ผ่านสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศชื่อผู้ผ่านสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (PDF) สอบถามเพิ่มเติม คุณนววรรณ ชูประยูร โทร. 085-4554766

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (PDF) สอบถามเพิ่มเติม คุณนววรรณ ชูประยูร โทร. 085-4554766