ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (PDF) สอบถามเพิ่มเติม คุณนววรรณ ชูประยูร โทร. 085-4554766

ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (PDF) ติดต่อรับสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่ วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม คุณนววรรณ ชูประยูร โทร. 085-4554766